Over BD Bulktransport

Lees ons verhaal

Na de oprichting in 2002 in Gendt is BD Bulktransport inmiddels uitgegroeid tot een professionele dienstverlener in het transporteren van levensmiddelen. Met name bakkersmeel wordt zowel nationaal als internationaal geleverd.

Sinds 1 januari 2012 is BD Bulktransport overgenomen door Hovetra. Inmiddels heeft deze herstructurering geleid tot de verwachte positieve effecten op de mogelijkheden en de concurrentiepositie van de ‘Hovetra Group’ als geheel. Het vooraf kwantificeren van doelstellingen op het gebied van synergie en efficiency heeft hieraan bijgedragen. Door de ligging van BD Bulktransport nabij de Duitse grens en van Hovetra nabij het Rotterdamse havengebied vullen BD Bulktransport en Hovetra elkaar goed aan en kunnen zo een scala aan klanten bedienen. Door de gecertificeerde spoelstraat van Hovetra kan BD Bulktransport zeker zijn van schone opleggers en de voedingsmiddelen met hoge kwaliteit leveren.

Het wagenpark van de Hovetra Group bestaat uit ruim 60 trekkende eenheden waarvan BD Bulktransport er ca. 25 in bezit heeft. BD Bulktransport beschikt over kipper bulkopleggers, bulkopleggers met speciale drogers, onderlossers, kastenopleggers, een bulkoplegger met compartimenten (variërend tot 7 compartimenten), een zuigoplegger, een weegoplegger en een motorwagen met aanhanger.

Door ons zeer gemotiveerde en goed opgeleide team zijn we in staat alle vraagstukken omtrent het vervoer van levensmiddelen in te vullen. De planning en de chauffeurs zijn hierbij van wezenlijk belang en vormen voor ons een onmisbare schakel.

Toekomst

BD Bulktransport rijdt met jong, modern en geavanceerd transportmaterieel. Alle trekkende eenheden zijn uitgerust met boordcomputers die gekoppeld zijn aan het TMS. Uitbreidingen in de data-uitwisseling en verdergaande digitalisering zullen de komende jaren nieuwe investeringen met zich meebrengen.

BD Bulktransport heeft bijzondere aandacht voor de specifieke kenmerken en voorschriften bij het transporteren van levensmiddelen. Aan logistieke processen worden steeds hogere eisen gesteld. Langdurige relaties zijn minder vanzelfsprekend, de transportwensen van cliënten meer divers en de kwaliteitsverwachtingen hoger. De ontwikkelingen in de informatietechnologie gaan steeds sneller, en zullen de komende jaren ook gaan leiden tot digitalisering van transportprocessen met alle daartoe behorende documentatie. Bij de ontwikkelingen in logistiek en expeditie gaat het meer om het toevoegen van waarde dan om het besparen van kosten.

Bekijk meer

  • IFS Logistics
  • ATCN
  • Eftco
  • GMP+
  • SQAS
  • ISO22000